Page 6 - Thị trường rau quả tươi Bắc Âu
P. 6

LỜI NÓI ĐẦU

    Mục đích của báo cáo nghiên cứu này là cung cấp cho các doanh nghiệp xuất khẩu rau quả của Việt
    Nam những thông tin hữu ích về thị trường rau quả tươi của Bắc Âu.
    Các nước Bắc Âu bao gồm Thụy Điển, Đan Mạch, Na Uy, Phần Lan và và Iceland. Tuy nhiên, Iceland
    là một nước nhỏ, không có nhiều hoạt động nhập khẩu trực tiếp, thường nhập khẩu qua các nước Bắc
    Âu khác nên báo cáo này sẽ chỉ tập trung vào Thụy Điển, Đan Mạch, Na Uy, Phần Lan.
    Các nước Bắc Âu có khí hậu lạnh trong phần lớn thời gian trong năm dẫn đến khó khăn trong việc sản
    xuất rau quả trong nước. Rau quả chủ yếu phải nhập khẩu từ các nước trên thế giới.
    Các nước Bắc Âu có nhiều điểm chung từ địa lý, lịch sử, khí hậu, văn hóa cho đến chính trị và hệ
    thống xã hội. Do vậy, thói quen và xu hướng tiêu dùng cũng khá tương đồng. Khi doanh nghiệp đã
    tiếp cận được một thị trường Bắc Âu sẽ dễ dàng tiếp cận được các thị trường còn lại.
    Trong những năm gần đây, lượng tiêu thụ rau quả của các nước Bắc Âu liên tục tăng trưởng là cơ hội
    cho các doanh nghiệp xuất khẩu. Tuy nhiên, đây là các thị trường khó tính, đòi hỏi chất lượng cao và
    các doanh nghiệp cần tuân thủ các qui định và yêu cầu nghiêm ngặt không chỉ của EU mà còn của
    riêng từng nước.

    Báo cáo này sẽ lần lượt giới thiệu tổng quan về thị trường rau quả tươi của Bắc Âu như qui mô, xu
    hướng, phân khúc thị trường, tình hình sản xuất, xuất nhập khẩu, các kênh phân phối, các qui định thị
    trường, cơ hội kinh doanh, để từ đó đưa ra các khuyến nghị đối với doanh nghiệp.

    Báo cáo còn cung cấp danh sách các doanh nghiệp nhập khẩu mặt hàng này để tạo điều kiện cho
    doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận và xuất khẩu rau quả tươi vào thị trường Bắc Âu.
    Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển

                             6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11