Page 9 - Thị trường rau quả tươi Bắc Âu
P. 9

Đan Mạch

    Năm 2019, Đan Mạch nhập khẩu hơn 600 triệu USD hoa quả và hơn 447 triệu USD rau tươi.

    Các loại rau nhập khẩu phổ biến nhất ở Đan Mạch là cà chua (75,46 triệu USD), bắp cải, súp lơ (43,03
    triệu USD), xà lách (41,48 triệu USD), khoai tây (40,16 triệu USD). Một số loại rau có mức tăng
    trưởng mạnh trong 5 năm gần đây là các loại rau dạng rễ và củ như sắn, khoai lang... (28%), loại rau
    họ đậu khô (21%), cà rốt, củ cải, củ cải đường (14%), bắp cải, súp lơ (11%).
    Các loại hoa quả được nhập khẩu phổ biến nhất là chà là, sung, dứa, bơ, ổi, xoài, măng cụt (104,74
    triệu USD), cam quýt (94,39%), dâu, mâm xôi (89,05 triệu USD), táo lê (80,31%), nho (74,12 triệu
    USD), chuối (69,27%). Nhóm chà là, sung, dứa, bơ, ổi, xoài, măng cụt và dưa, đu đủ có mức tăng
    trưởng trung bình trong năm năm vừa qua là 9%, nhóm dâu và mâm xôi tăng trưởng 7%, và nhóm
    cam quýt tăng 6%/năm.
    Hà Lan, Tây Ban Nha, và Đức là 3 nước cung cấp chính rau quả cho thị trường Đan Mạch, lần lượt là
    362,02 triệu USD, 228,73 triệu USD, và 247,18 triệu USD trong năm 2019. Lượng rau quả 3 nước này
    cung cấp chiếm khoảng 64% tổng nhập khẩu rau quả của Đan Mạch.
    Phần Lan

    Nhập khẩu rau quả của Phần Lan là thấp nhất trong số các nước Bắc Âu. Trong năm 2019, Phần Lan
    đã nhập khẩu 436 triệu USD hoa quả và 247 triệu USD rau tươi.
    Các loại rau được nhập khẩu nhiều nhất là cà chua (64,29 triệu USD), xà lách (31,22 triệu USD), hành
    tỏi (20,96 triệu USD), bắp cải, súp lơ (19,89 triệu USD), cà rốt (9,37 triệu USD), trong đó hai nhóm có
    tốc độ tăng trưởng mạnh, cùng tăng trung bình 16%/năm trong giai đoạn 5 năm gần đây là nhóm rễ, củ
    như sắn, khoai lang, và nhóm rau họ đậu khô.

    Các loại hoa quả được nhập khẩu nhiều nhất là chuối (92,03 triệu USD), cam quýt (88,90 triệu USD),
    dâu và mâm xôi (58,95 triệu USD), nho (56,41 triệu USD), táo lê (50,51 triệu USD), nhóm chà là,
    sung, dứa, bơ, ổi, xoài, măng cụt (44,37 triệu USD), trong đó nhóm dâu và mâm xôi tươi có tốc độ
    tăng trưởng mạnh nhất, trung bình 19%/năm trong 5 năm gần đây.
    Hà Lan, Tây Ban Nha, và Đức là 3 nước cung cấp chính rau quả cho Phần Lan, lần lượt là 247,62 triệu
    USD, 146,92 triệu USD, và 117,04 triệu USD. Chỉ riêng 3 nước này đã cung cấp khoảng 62% tổng
    rau quả nhập khẩu cho thị trường Phần Lan.                             9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14