Page 8 - Thị trường rau quả tươi Bắc Âu
P. 8

Mặc dù vậy, chỉ 16% số người tham gia khảo sát đạt được mức khuyến nghị của Cơ quan Thực phẩm
    Quốc gia là ăn 50% rau quả mỗi bữa. Mức này còn thấp hơn đối với nam giới, chỉ đạt 8%.


          Biểu đồ 1: Mức tiêu thụ rau tươi của Thụy Điển từ năm 1960-2018


          Biểu đồ 1: Mức tiêu thụ rau tươi của Thụy Điển từ năm 1960-2018

                             8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13