Một doanh nghiệp Đan Mạch cần nhập khẩu gấu nhồi bông và đồ chơi bằng gỗ. Doanh nghiệp nào sản xuất và đã xuất khẩu mặt hàng này đi Châu Âu và Hoa Kỳ, xin gửi hồ sơ doanh nghiệp đến thương vụ trước ngày 28/2/2020.