Một doanh nghiệp Thụy Điển cần tìm doanh nghiệp Việt Nam cung cấp thực phẩm chay đóng gói ăn liền. Doanh nghiệp nào có nhu cầu kết nối, xin gửi hồ sơ doanh nghiệp về địa chỉ se@moit.gov.vn trước ngày 10/4/2020.