Uỷ ban Y tế và Phúc lợi Xã hội Thuỵ Điển cần mua một số trang thiết bị vật tư y tế sau để cung cấp cho các bệnh viện.

  • Eye protection – safety glasses, goggles
  • Face shield
  • Disposable particulate respirators FFP2
  • Disposable particulate respirators FFP3
  • Gloves, single-use
  • Protective suits
  • Single use plastic apron (with thumb grip)
  • Medical equipment
  • Other products

Doanh nghiệp nào có nhu cầu xin điền form chào hàng. Doanh nghiệp lưu ý, Uỷ ban chỉ trả lời những đơn chào hàng đạt yêu cầu nên việc cung cấp thông tin ngay từ ban đầu rất quan trọng. Các mặt hàng yêu cầu phải có nhãn CE và một số mặt hàng cần đạt chuẩn EN.

Form đăng ký