Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp xuất khẩu gạo sang thị trường Thuỵ Điển, Thương vụ xin cung cấp danh sách một số doanh nghiệp kinh doanh gạo tại thị trường này để doanh nghiệp tìm hiểu và liên hệ chào hàng.

Bangsue Rice AB
Gamlestadsvägen 20D, 415 02 Göteborg
Tel +46 31 19 59 90
Fax +46 31 19 59 92
info@bangsuerice.se

Swedish Fine Rice & Food AB
Elektronvägen 6, 141 49 Huddinge
+46 (0) 73 640 61 17/18
info@swedishrice.com

Svensk Risimport AB
Fakturavägen 10, 175 62 Järfälla
Tel +46 8 761 68 10
Fax +46 8 761 68 14
info@svenskrisimport.com

Mat Kompaniet AB
Företagsgatan 55, 504 64 Borås
+46 33 225200
order@matkompaniet.se

Simmo World Food AB
Mejerigatan 1, 412 76 Göteborg
Tel +46 31 21 06 42
Fax +46 31 21 96 57
konsument@simmoworldfood.com

B & S Foods AB
Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg
Tel +46 8 506 109 00
Fax +46 8 506 109 40
info@bsfoods.se

Sevan AB
Johanneslundsvägen 7, 194 61 Upplands Väsby
+46 8 546 070 00
konsumentkontakt@sevan.se

Rojan Food AB
Hejargatan 1, 632 29 Eskilstuna
+46 16 48 28 60
info@rojanfood.com

Kista Grossen AB
Torsnäsgatan 4-6, 164 24 Kista
Tel +46 8 751 01 00
Fax +46 8 752 72 50
info@kistagrossen.com

Hot Chilly AB
Kumla Gårdsväg 31, 145 63 Norsborg
+46 8 531 805 06
In Stockholm: +46 72 250 83 00
info@hotchilly.se