Hội chợ chuyên ngành gỗ (Wood Products & Technology) được tổ chức từ 25-28/8/2020 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Thụy Điển, Gothenburg. Hội chợ được tổ chức 2 năm một lần.

Doanh nghiệp quan tâm xin liên hệ Ban tổ chức hội chợ:

  • Tel: +46 31 708 80 00
  • Fax: +46 31 16 03 30
  • Email: infomaster@svenskamassan.se
  • Website: www.eventseye.com/fairs/f-wood-products-technology-18090-1.html