Hội chợ chuyên ngành tự động hóa (Elima Automation) sẽ được tổ chức từ ngày 12-15/5/2020 tại Trung tâm Hội chợ Elmia, Jönköping, Thụy Điển. Hội chợ này được tổ chức 2 năm một lần.

Doanh nghiệp quan tâm xin liên hệ Ban tổ chức hội chợ:

  • Tel: +46 36 15 20 00
  • Fax: +46 36 16 46 92
  • Email: linda@elmia.se
  • Website: www.eventseye.com/fairs/f-elmia-automation-18708-1.html