Hội chợ chuyên ngành công nghệ chế biến được tổ chức từ 6-8/10/2020 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Thụy Điển, Gothenburg. Hội chợ được tổ chức 3 năm một lần.
Doanh nghiệp quan tâm xin liên hệ Ban tổ chức hội chợ:
  • Tel: +46 31 708 80 00
  • Fax: +46 31 16 03 30
  • Email: infomaster@svenskamassan.se
  • Website: https://www.eventseye.com/fairs/f-process-technology-12480-1.html